Üvegzseb


A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésnek átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII.29.) korm. rendelet alapján, a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőire vonatkozó adatok a következők:

Vezető tisztségviselő adatai

Név: Jávorszky Iván

Tisztsége: ügyvezető igazgató

Jogviszony jellege: határozott idejű munkaviszony  (2015.12.31.)

Személyi alapbére: 380.000 Ft (br/hó)

Teljesítménybér/prémium/jutalom éves mértéke: a Közgyűlés által meghatározottak szerint.

Végkielégítés:

- határozott idő lejártát követően: nincs
- határozott idő lejártát megelőzően: 1 év

 Felmondási idő tartama: a Munka Törvénykönyve és a Gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint.

Versenykorlátozási tilalom:

- ideje: 1 év 

- ellenértéke: egyévi átlagkereset

(Ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkereset illeti meg.)

 

Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Kiss Henriett

tisztelet díj: 33.000 Ft (br/hó)

a tisztelet díjon felüli egyéb járandóságok: - 

a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

 

Kis-Farago Balázs

tisztelet díj: 22.000 Ft (br/hó)

a tisztelet díjon felüli egyéb járandóságok: - 

a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

 

Szabó Dániel

tisztelet díj: 22.000  Ft (br/hó)

a tisztelet díjon felüli egyéb járandóságok: - 

a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: - 

 

Közzététel dátuma: 2014. 11. 25.

  

Letölthető dokumetum:

Közbeszerzési terv