Üvegzseb


A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésnek átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII.29.) korm. rendelet alapján, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőire vonatkozó adatok a következők:

Vezető tisztségviselő adatai

Név: Jávorszky Iván (önéletrajz)

Tisztsége: ügyvezető igazgató

Jogviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony  (2016. január 1-től)

Munkabére 2018.07.01-től (271/2018. (VI.22.) Kgy. sz.): bruttó 640 000,- Ft/hó

Teljesítménybér/prémium/jutalom éves mértéke: a Közgyűlés által meghatározottak szerint.

Végkielégítés:

- határozott idő lejártát követően: nincs
- határozott idő lejártát megelőzően: 1 év

 Felmondási idő tartama: a Munka Törvénykönyve és a Gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint.

Versenykorlátozási tilalom:

- ideje: 1 év 

- ellenértéke: egyévi átlagkereset

(Ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkereset illeti meg.)

 

Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Kiss Henriett

tisztelet díj: 2017.01.01-től (22/2017. (II.10.) Kgy. határozat szerint: bruttó 55 000,- Ft/hó

a tisztelet díjon felüli egyéb járandóságok: - 

a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

 

Kis-Faragó Balázs

tisztelet díj: 2017.01.01-től (22/2017. (II.10.) Kgy. határozat szerint: bruttó 38 000,- Ft/hó

a tisztelet díjon felüli egyéb járandóságok: - 

a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -

 

Szabó Dániel

tisztelet díj: 2017.01.01-től (22/2017. (II.10.) Kgy. határozat szerint: bruttó 38 000,- Ft/hó

a tisztelet díjon felüli egyéb járandóságok: - 

a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: - 

 

Közzététel dátuma: 2017. 01. 03.

  

Letölthető dokumetum:

Közbeszerzési terv

Cégvezető pályázati kiírás 2015

Cégvezetők pályáztatása